יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

NY

דו"ח בנושא טכנולוגיה ועתיד הערים החכמות הוגש לנשיא ארצות הברית ברק אובמה.

הדו"ח הוגש בפברואר 2016 על-ידי יועצים למדע ולטכנולוגיה בארצות הברית, ומפורטות בו הזדמנויות לשיפור חיי התושבים בעזרת שיפור תשתיות ושימוש בטכנולוגיות ב"ערים חכמות".

יתרונות השימוש בטכנולוגיות לערים חכמות

טכנולוגיות בתחומים רבים ובהן לאנרגיה נקייה ולהתייעלות אנרגטית, כלי רכב אוטונומיים, מים, ייצור, חקלאות ועוד זמינות כבר עתה וממשיכות להתפתח.

על-פי הדו"ח בתחום התחבורה שילוב טכנולוגיות יביא לחסכון בזמן, ניידות בעלות נמוכה יותר ונגישות טובה יותר.

בתחום האנרגיה הטכנולוגיות יביאו לחסכון וליעילות בניצולה, ניהול טוב יותר של משאבים דוגמת חשמל ומים, בהפחתת זיהום האוויר והרעש, ובהעלאת שיעור החסינות מפני נזקי טבע ואקלים.

בתחום הבינוי – דיור בר השגה, חיים בריאים יותר, נוחות תרמית וחוסן מוגבר.

יתרונות נוספים הם בצריכת מים נמוכה יותר בחקלאות העירונית, ביצירת מקומות עבודה חדשים ותועלות כלכליות.

השפעת התפתחות הטכנולוגיות

שילוב של טכנולוגיות מידע ותקשורת בעזרת חיישנים, "האינטרנט של הדברים", עיבוד מידע ועוד, מספקים אפשרויות חדשות לניהול פיזי ולשיפור המצב הסוציו-אקונומי בערים.

דיגיטל ומובייל מסייעים לתקשורת מקיפה, זמינה, מהירה ואישית יותר. הגברת השימוש בהם תביא לאספקת שירותים טובים וזמינים יותר ב"עיר החכמה", והכנסת מודלים לכלכלה שיתופית תהווה פוטנציאל למקורות הכנסה חדשים לתושבי העיר.

גישת הרשויות בארה"ב

בארצות הברית, רשויות מקומיות מתעניינות בטכנולוגיות לניתוח מידע כדי לבחון את שיפור השירותים שהן נותנות.

כבר עתה ערים גדולות בארצות הברית נעזרות בטכנולוגיה ובמידע על-מנת לפתור בעיות במגוון תחומים דוגמת: תחבורה, בריאות, כלכלה, תחזוקה ובטחון הציבור.

ב-2015 מספר רשויות ממשלתיות בארה"ב, כולל מחלקות המסחר, התחבורה והאנרגיה, החלו או הגבירו מאמציהן ביישום חדשנות מבוססת טכנולוגיה עבור הערים. תכנית לאומית בתחום התחבורה שהושקה בדצמבר 2015, מהווה השראה עבור ערים רבות להבאת הצעות חדשניות בתמורה לקבלת מענק כספי.

המלצות מהדו"ח

בדו"ח מספר המלצות לממשל, בהן:

  1. הקמת יזמות בין-משרדית לעידוד, תיאום ואימוץ מודלים חדשים וטכנולוגיות בשילוב יעדים מדידים.
  2. לטכנולוגיה תפקיד מכריע לשיפור חייהן של קהילות מעוטות יכולת בערים ברחבי ארצות הברית.
  3. חקיקה שתאפשר תכניות מימון לתמיכה בערים ורשויות מקומיות לפיתוח טכנולוגיות חדשות לתושביהן.
  4. יצירת תכניות מענק, על-ידי המועצה הלאומית לטכנולוגיה ולמדע, לעידוד ויזמות טכנולוגיות לערים חכמות, בהן טכנולוגיה פיזית לתשתיות.

future city usa

PCAST (2016). Report to the president. Technology and the future of cities. Retrieved April, 14, 2016, from https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/PCAST/pcast_cities_report___final_3_2016.pdf

 המאמר נכתב ע"י: לירון נח, מידען ואיש היי-טק

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: