יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

עבודת מודיעין עסקי תחרותי מבוססת על מגוון נרחב של מקורות מידע. חלק מאיכות תוצר המודיעין הינו מגוון מקורות המידע, כמות והחשוב ביותר גם איכות המידע.

מקורות משניים-הם מקורות הנמצאים בידי הציבור וניתן למצוא את המידע במאגרי מידע עסקיים, אקדמיים ועוד, ברשת האינטרנט באתרים רשמיים ואף ברשתות חברתיות.

מקורות ראשוניים- מקורות שלא נמצאים בידי כולם, והן מקורות המושגים באמצעות יצירת קשר ישיר. מקורות אלו הם בעצם העובדים והלקוחות. לצורך השגת מידע ממקורות ראשוניים נדרשים אנשים מקצוענים שהוכשרו לכך, אך הם גם נחוצים מאד להשגת מטרות החברה ובכדי להיות צעד קדימה מהמתחרים. לעומת זאת מידע משני הוא מידע המתקבל לדוגמא באינטרנט אך אין בו יתרון תחרותי מכיוון שהוא מידע המוכר כבר וייתכן שגם למתחרים.

הלקוח- מהווה מקור איכותי להשגת מידע מכיוון שהם מכירים את המתחרים ואוספים מידע לפי הצרכים שלהם ומשווים מוצרים מהמתחרים. מידע זה יכול להוביל להחלטה גורלית בחברה שלך.

העובדים-  גם הם נחוצים מאד להשגת מידע מכיוון שהם מכירים את הלקוחות על כל סוגיהם וצרכיהם כמו כן העובדים משתתפים באירועים בהם יש הזדמנות לאסוף מידע רב, נכס זה של יחידת איסוף עצמי המתקבל ע"י העובד הוא חיוני לחברה. כדי להפיק תועלת מרבית מאיסוף מידע שהושג מהעובד יש להשתמש בתוכנית איסוף המורכבת משלוש אבני יסוד: 1. מטרות עסקיות- מהי התוכנית האסטרטגית של החברה ומה מיקומה ביחס למתחרים וכו'.

2. מטרות מודיעין תחרותיות- מהן היעדים של החברה כדי להשיג את מטרות החברה, מהן העדפות של הלקוחות וכו'.

3. אירועים בזירה העסקית-  כיצד להשיג מראה של מוצרים חדשים, כיצד לזהות אירועים פוליטיים המשפיעים על הזירה העסקית  וכו'. תוכנית האיסוף מגדירה מי עושה, מה, מתי ואיך והוא משתנה ומתעדכן ביחס לשינויים בשלושת האבני יסוד הנ"ל.

ישנם שלושה שלבים עיקריים בתוכנית האיסוף:

1. ליצור תמונת מודיעין ראשונית

2. למצוא את מה שחסר בתמונה

3. למפות ולסדר לפי חשיבותם:

  • לחפש מקורות מידע משניים המספקים ידע רב- וזהו מידע הכרחי.
  • לקשר את הדברים למקורות ראשוניים הזמינים בתוך החברה שלך צעד זה מספק בסיס לפיתוח קשרי מידע רלוונטים
  • לזהות מקורות ראשוניים בזירה העיסקית הכללית למצוא אנשים בזירה העיסקית היכולים להוות מקור מידע פוטנציאלי.

תוכנית זו דורשת תדרוך מקום ותחקיר ופיתוח וניתוח של תמונת מודיעין מעודכנת.

מאמצים רבים דרושים בכדי לפתח , לזהות , ולקבל גישה למידע חיצוני. תנאים אלה יוצרים את הסביבה הכי טובה כדי ליצור תהליך של זיהוי עיבוד ושינוי מידע פנימי לתמוך במאמץ מודיעני

התנאים הדרושים:

•           הון אינטלקטואלי של עובדי המפה- השגת פרטי העובד המושג באמצעות רשת מקורות אנושיים

•           לזהות אירועים בהם העובדים,  נפגשים עם המגזרים העסקיים באמצעות סמינרים, כנסים, ביקורים, משלחות, תערוכות וכו '

•           ליצור פורטל פנימי למודיעין על עסקיה של החברה

•           לטפח תרבות  של דיווח

•           למנף את מערכת האינטראנט לתקשורת פנים ארגוניים

•           להעסיק ולפתח סמנכל אינטלקטואלי או מנהל מודיעין מנוסה ברכישת מודיעין המסוגל לנהל מערכת איסוף מידע

זיהוי עובדים

המשאב האנושי העיקרי היום בעסקים הוא networking וכדי להשיג יתרונות ממשאב זה צריך לזהות בחברה את כל הקשרים האנושיים של העובדים- על כל צדדי. ברוב המקרים לעובדים אין שום אינטרס להציע את הקשרים האישיים שלהם לטובת החברה אך חשוב לפתח מודעות בענין ע"י:

  1. בנית תרשים מידע של קשרי העובדים, ברמה אישית כלומר במעגלי חברה אליהן הם משתייכים ובכל מסגרות החברתיות אליהם הם קשורים.
  2. לזהות קשרים עסקיים של העובדים בחברה הנעשים בשביל החברה, עם מי הם נפגשים בפגישות עסקיות וכו'.
  3. ליצור מערכת קלה המאפשרת לעובדים לדווח בקלות על קשרים בחברה.

   ניהול מידע פנימי ברמה ארגונית

מודעות אצל העובדים לחשיבות שיתוף מידע תלוי ברמת היכולת של החברה ליצור מערכת שיתופית טובה ע"י:

  1. ארגון פעולות העובדים כדי ליצור מפגשים וקשרים שונים.
  2. לאסוף את המידע על הנעשה בקשרים אלו ע"י מערכת דיווח שיקל ויגרום לעובדים לדווח. כמו כן ליצור קשרים אישיים עם העובדים כדי להשיג מידע רב יותר.
  3. ליצור מודל המתאים לערכו של החברה בנוגע לסודיות מידע ופעולות העובדים.

כל הנ"ל חייב להיעשות בצורה חכמה ובסנכרון נכון. 

עיצות אלו לשימוש במקורות ראשוניים מתבסס על המאמר:

Hezi  Leder, " Primary Sources in the Collection Plan", Competitive Intelligence, October 10 P 21-26,

שירותי מידענות וייעוץ באיסוף מידע ממקורות מידע ראשוניים ומשניים ואף ביצוע האיסוף עצמו ניתן לקבל מחברת בר-אוריין www.bar-oriyan.co.il

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: