יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

 

הבחירות לרשויות המקומיות בישראל הן בחירות שבהן בוחרים תושבי הערים והמועצות המקומיות בישראלאת ראש הרשות המקומית (ראש העירייה או ראש המועצה המקומית) ואת מועצת העירייה או המועצה המקומית.

הזכות לבחור – הזכות לבחור נתונה לכל מי שהיה רשום בפנקס הבוחרים 40 ימים לפני הבחירות כתושב אותה רשות מקומית, ושביום הבחירות מלאו לו 17 שנים לפחות.

הזכות להיבחר –  הזכות להיבחר למועצת הרשות ולראש הרשות נתונה אך ורק לתושבי אותה רשות שהם מעל גיל 21.

קישור למידע נוסף מאתר ויקיפדיה –  ערך הבחירות לרשויות המקומיות בישראל 

הבחירות הבאות לרשויות המקומיות צפויות להיערך ביום כ"א בחשוון ה'תשע"ט, 30 באוקטובר 2018.

בבחירות לרשויות המקומיות בישראל שהתקיימו ב-22 באוקטובר 2013, עמדו לבחירה 187 ראשי ערים ומועצות מקומיות

(בבחירות לא נכללו מועצות אזוריות, אלה נבחרו כחודשיים מאוחר יותר).

בהתאם לכללי הבחירות לרשויות המקומיות נדרשו הבוחרים לבחירה כפולה – בפתק אחד לראש הרשות ובפתק שני לרשימה למועצת הרשות. מרבית הרשימות היו רשימות מקומיות, הפעילות רק במישור המוניציפלי, ומיעוטן היו רשימות מטעם המפלגות הפעילות גם במישור הארצי.

ייצוג נשים ברשויות המקומיות 

קישור למחקר הכנסת, מרכז המחקר והמידע – ייצוג נשים בשלטון המקומי  – נתונים על ישראל וסקירה משווה – . 2.12.2009

חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 באתר נבו

חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון מס' 44), התשע”ד-2014, ס"ח 2457 מ-3 ביולי 2014

בחירות ברשויות

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: