יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

דוד שלומוביץ פרסם כתבה רחבה על העיר החכמה והתייחס לנושא פרטיות המידע בעידן הדיגיטלי. קישור לכתבה .

שלומוביץ מתריע מה יקרה למאגרי המידע שנאספו על התושבים, על ההרגלים העירוניים שלהם?

הרשות להגנת הפרטיות, כשומרת הסף של זכויות האזרח בתחום הגנת המידע האישי, מופקדת על הגנת המידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים, מכוח חוק הגנת הפרטיות ואמונה על ביצור הזכות לפרטיות. לתכלית זו היא מפעילה רגולציה, לרבות אכיפה מנהלית ופלילית, על כלל הגופים בישראל – פרטיים, עסקיים וציבוריים, המחזיקים או המעבדים מידע אישי דיגיטלי.

בשנת 2006 התרחשה פרשיית ‘אגרון’, במסגרתה נגנב ‘מרשם האוכלוסין של מדינת ישראל’ על ידי עובד מיקור חוץ של משרד הרווחה ונסחר באופן בלתי חוקי למטרות רווח. גניבת המאגר הציבה תמרור אדום זוהר מול הרשויות ונוצר צורך לתחום בחומות ברורות ובלתי עבירות את מאגרי המידע של האזרחים.

בסוף 2018 הוציאה הרשות להגנת הפרטיות את מדריך הגנת הפרטיות לעיר החכמה. במסמך ארוך ומפורט הם אומרים בפשטות ש’העיר החכמה’ כאן כדי להישאר ולהתפתח ולנו רק נותר להתמודד עם המשמעויות הכרוכות בכך.

קישור למדריך להכנת הפרטיות ברשויות המקומיות

במסמך הם מסבירים כי למונח ‘עיר חכמה’ טווח הגדרות רחב, כאשר מדינות, ארגונים ורשויות שונות מגדירות אותו באופן שונה. עם זאת, עיקר התפישה מתמקדת בשימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת, ככלי להשגת מטרות חברתיות וכלכליות בעיר.

כלומר, מדובר בתפישת ניהול עיר השואפת להשיג שימוש יעיל במשאבי העיר וכן שליטה ובקרה על הפעילויות בה. כל זאת לטובת: רווחת התושבים, איכות חייהם וביטחונם; הגדלת יעילות ואפקטיביות של גופי העיריה והרשויות הפועלות בעיר; הגברת שגשוג וצמיחה כלכלית ואיכות סביבה וקיימות.

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: