יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

במשרד התשתיות הלאומיות הוקמה מנהלת להצגת פתרונות טכנולוגיים לערים חכמות. המנהלת העלתה רשימה של מצגות הבוחנות את התופעה.

קישור:

http://energy.gov.il/Subjects/EnergyConservation/Pages/GxmsMniECSmartCity.aspx

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: