יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

דרושים/ות לכותר ראשון-רשת הכותרים והספריות:
ספרנים/מידענים בהיקפי משרות של 50-100 %
פרטי המכרזים נמצאים באתר החברה העירונית: www.hironit.co.il תחת לשונית דרושים ומכרזים/ מכרזי כ"א ובקישור הזה.
את המועמדות יש להגיש באמצעות טופס שאלון אישי למועמד שנמצא תחת לשונית דרושים ומכרזים/ טופס שאלון למכרזי כ"א ולצרף קורות חיים בעברית בלבד ומסמכים אשר מעידים על עמידה בתנאי הסף כנדרש כגון: תעודות השכלה, אישורי העסקה וכיוצ'.
את טופסי הגשת המועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל שכתובתו jobs@hironit.co.il עד לתאריך** 30.11.2022**

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: