יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

בנייה ירוקה זו בנייה המאפשרת צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות וכוללת חסכון וייעול השימוש במשאבים חדשים, שימוש ומחזור מרבי של הקיים, וכל זאת כדי שהבנייה תהיה ידידותית לסביבה ולמתגוררים במבנה, בהווה ובדורות הבאים. כלומר, בנייה ירוקה היא ברת קיימה. הבנייה הירוקה כוללת תכנון מיקום המבנה במרחב, מעטפת, פתחים ותגמירים, תשתיות וטכנולוגיות לצד התייחסות למרכיבים ערכיים, חברתיים ותרבותיים המתאימים לסביבה בה בונים את המבנה.

התקן הישראלי לבנייה בת קיימה ("בנייה ירוקה") הינו תקן מקיף הציג את הדרישות לבניינים על מנת שיוכלו להיות מוכרים כבניינים ירוקים. זהו תקן המפרט את הדרישות לסוגים שונים של בניינים: בנייני מגורים, בנייני משרדים, מוסדות חינוך, בתי מלון ועוד.

התקן לבנייה בת קיימה הינו תקן וולונטרי המבוסס על צבירת נקודות בנושאים שונים כגון: אנרגיה, מים וחומרים. באופן זה מאפשר התקן חופש פעולה הן בבחירת רמת המעורבות וההשקעה מצד הפרויקט והן את תחומי הפעילות המרכזיים. פרויקט יוכר כבניין ירוק ויזכה לדירוג בהתאם להיקף ורמת הביצועים שידגים. ניתן לקבל דירוג לפי חמש רמות של ביצועים, מבניין ירוק כוכב אחד )דירוג בסיסי( ועד בניין ירוק חמישה כוכבים )דירוג מצטיין(. באמצעות דירוג על פי חמש רמות ניקוד מאפשר התקן לבנייה בת קיימה לכמה שיותר פרויקטים לקחת חלק בעשייה הסביבתית בישראל ולסייע בקידום סביבת מגורים איכותית יותר, בריאה יותר וחסכונית במשאבים בהתאם ליכולת וההיתכנות הרלוונטית של כל פרויקט. על מנת להבטיח כי כל בניין שיוכר כבניין ירוק יעמוד במינימום של דרישות סביבתיות, נקבעו תנאי סף עבור כל פרויקט בכל אחד מנושאי התקן: אנרגיה, קרקע, מים, חומרים וכדומה. התקן לבנייה בת קיימה אינו עוסק רק בביצועי הבניין, והוא מעניק ניקוד גם על דרך ניהול האתר בתקופת הבנייה וכן מניח את היסודות לתפעול ותחזוקה ירוקים לאורך חיי המבנה באמצעות עידוד מערכות לניהול אנרגיה, מערכות בקרה לצריכת מים, ומתן חוברות הדרכה לדיירים על מנת שיוכלו להכיר היטב את ביתם ואת המערכות והאלמנטים שהוטמעו בו ולעשות בהם שימוש מיטבי.

התקן כולל שיטות לבדיקת ביצועים תרמיים של דוודים לקיטור, למים חמים ולזורמים מעבירי -חום בטמפרטורה גבוהה, מערכות סולאריות לחימום מים, בידוד תרמי של בניינים, מתקני הסקה למים, תכולת יסודות רדיואקטיביים טבעיים במוצרי הבנייה, בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, מערכת טעינה בחיבור מוליכי לרכב חשמלי, תאורה למקומות עבודה שבתוך המבנים, הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים, מערכות ניהול סביבתי, דרישות והנחיות לשימוש, מערכות ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה.

יתרונותיו של הבניין הירוק

  • חיסכון של כ- 30% בצריכת האנרגיה
  • חיסכון צריכת המים בעד כ- 75% מהמים השפירים
  • מחזור פסולת בזמן הבניה ולאורך חיי המבנה
  • איכות פנים הבניין בשימוש חומרים בעלי תו ירוק וסביבת עבודה איכותית

קישור לדרישות לבנייני מגורים – בנייה בת קיימה ("בנייה ירוקה"). 

המועצה הישראלית לבנייה ירוקה היא הגוף המרכזי והמוביל בתחום הבנייה הירוקה בישראל והיא מחברת בין כלל בעלי העניין בתחום לפעילות משותפת.

במועצה למעלה מ- 280 ארגונים אשר פועלים כקואליציה רחבה לקידום תחום הבנייה הירוקה בישראל.

אנו פועלים להפיכת הבנייה ירוקה לחלק אינטגרלי מהשיח הנדל"ני והכלכלי בישראל באמצעות פיתוח וקידום תקן ישראלי מקיף ואיכותי לבנייה ירוקה, עידוד תעשייה מקומית המייצרת חומרים ומוצרים ירוקים לבנייה וכן טכנולוגיות לחסכון באנרגיה ובמים, וקידום רגולציה להטמעת הבנייה הירוקה. קישור למועצה הישראלית לבנייה ירוקה. 

האם השכונה בה אתם מתגוררים מנהלת אורך חיים מקיים? 

כיום, התכנון, הבנייה ואופן ניהול השכונות בהן אנו חיים, לא מקבל את המקום הראוי לו בסדר היום הציבורי. לרוב נעדרת התייחסות להשפעתו וליכולתו של תכנון אחראי ומושכל ברמה השכונתית והעירונית להוות פתרון לבעיות סביבתיות וחברתיות תוך השפעה רחבה על התנהלות האדם ביומיום ועל האפשרות לנהל אורח חיים מקיים. המועצה לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון רואים חשיבות בגיבוש תפיסה כוללת אשר תסייע להטמיע את עקרונות הקיימות במסגרת השכונה ובתוך כך תשפר את איכות החיים של התושבים ותצמצם את ההשפעות הסביבתיות השליליות.

עיקרי העקרונות לשכונות מקיימות בישראל 

משאבים ותשתיות 1 .יישום דפוסי פיתוח המקדמים שימוש יעיל וחסכוני בקרקע 2 .שימור משאבים קיימים 3 .שימוש משותף בתשתיות, מערכות ומוצרים 4 .חיסכון באנרגיה, הפחתת פליטות וצמצום זיהום האוויר 5 .ניהול וחיסכון מים 6 .צמצום וניהול פסולת.

משילות 1 .יצירת תנאים לקהילה רב-תרבותית ורב-דורית 2 .יצירת שותפויות לניהול מקומי 3 .יישום תהליכי תכנון משתפים 4 .חיזוק המורשת והזהות המקומית 5 .העצמת התושבים.

כלכלה ומסחר תנועה ותחבורה 1 .אספקת תשתית פיזית ומנהלתית למסחר, לשירותים ולתעסוקה 2 .עידוד כלכלה מקומית מקיימת 3 .ייצור וצריכה של מזון מקומי.

המרחב הציבורי 1 .עיצוב המרקם הבנוי ותבנית השכונה 2 .תכנון רחובות ליצירת הזדמנויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות 3 .שילוב גנים, פארקים וטבע עירוני בתכנון השכונה 4 .תכנון מבני הציבור כמוקד לביסוס קהילה 5 .מניעת זיהומים וטיפול במפגעים ליצירת מרחב מחייה בריא 6 .תכנון סביבה בנויה המקדמת אורח חיים בריא.

תנועה ותחבורה 1 .אספקת תשתית פיזית ומנהלתית למסחר, לשירותים ולתעסוקה 2 .עידוד כלכלה מקומית מקיימת 3 .ייצור וצריכה של מזון מקומי 1 .רישות וחיבור למרחב העירוני והמטרופוליני 2 .צמצום התלות ברכב הפרטי 3 .עידוד השימוש בתחבורה חלופית 4 .תכנון המעודד הליכה ברגל.

קישור להרחבה למסמך "לקראת שכונות בנות קיימה בישראל" מטעם המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

קריטריונים להערכת שכונות מקיימות . 

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: