יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

פסולת

בדו"ח פני החברה של הלמ"ס על הערים הגדולות בישראל לשנת 2012 -2013 מציגים נתונים על היקף מחזור פסולת ברשויות המקומיות הגדולות, לפיה בשנים 2000-2012 , סך כל הפסולת המוצקה הממוחזרת בישראל (לא כולל פסולת בניין, אפר-פחם ובוצה) עלתה ב – 91% (מ  – 1.05 מיליון טון ל – 2.2.% ).

רק כ- 15% בלבד מסך הפסולת הביתית בישראל ממוחזרת. שיעור המחזור מגיע לכ- 25% כאשר מביאים בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה, הגרוטאות והשמן המשומש.

חוק שמירת הניקיון אוסר על לכלוך ועל השלכת פסולת ברשות הרבים. כן מחייב החוק את הרשויות המקומיות להקים אתרים לסילוק פסולת. מתוקף החוק הוקמה גם קרן לשמירת הניקיון‏‏‏[3] שמטרתה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים ולמניעת שילוט בלתי חוקי (ויקיפדיה, ערך מחזור בישראל).

רוב המיחזור בישראל מתבצע במפעלי מיון והפרדה – מפעלי מחזור. מפעלי המיחזור קולטים פסולות מסוגים שונים: פלסטיק, נייר, קרטון , זכוכית ועוד. את הפסולת מפרידים באמצעים מכניים וידניים לחומרים אשר מועברים למיחזור.

בדו"ח פני החברה של הלמ"ס על הערים הגדולות בישראל לשנת 2012 -2013 מציגים נתונים על היקף מחזור פסולת ברשויות המקומיות הגדולות, לפיה בשנים 2000-2012 , סך כל הפסולת המוצקה הממוחזרת בישראל (לא כולל פסולת בניין, אפר-פחם ובוצה) עלתה ב – 91% (מ  – 1.05 מיליון טון ל – 2.2.% ).

רק כ- 15% בלבד מסך הפסולת הביתית בישראל ממוחזרת. שיעור המחזור מגיע לכ- 25% כאשר מביאים בחשבון גם את מרכיבי פסולת התעשייה, הגרוטאות והשמן המשומש.

חוק שמירת הניקיון אוסר על לכלוך ועל השלכת פסולת ברשות הרבים. כן מחייב החוק את הרשויות המקומיות להקים אתרים לסילוק פסולת. מתוקף החוק הוקמה גם קרן לשמירת הניקיון‏‏‏[3] שמטרתה לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות נאותה של הסביבה ובכלל זה לשמירה על הניקיון, למניעת השלכת פסולת וטיפול בפסולת, למיחזור, למניעת מפגעים ולמניעת שילוט בלתי חוקי (ויקיפדיה, ערך מחזור בישראל).

רוב המיחזור בישראל מתבצע במפעלי מיון והפרדה – מפעלי מחזור. מפעלי המיחזור קולטים פסולות מסוגים שונים: פלסטיק, נייר, קרטון , זכוכית ועוד. את הפסולת מפרידים באמצעים מכניים וידניים לחומרים אשר מועברים למיחזור.

קישור לדוחות מיחזור שנתי ברשויות מקומיות לפי אזורים מאתר הממשלתי להגנת הסביבה.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הערים הגדולות בישראל 2012-2013 , נתונים מתוך דו"ח פני החברה מס' 7. סטטיסטיקל 139. דצמבר 2014.

פסולת רשויות מקומיות

 

 

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: