יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

הפורום הישראלי לעירוניות הושק בוועידת עכו לעירוניות שהתקיימה בנובמבר 2015, לאחר פעילות וחשיבה של ועדת היגוי בין-מגזרית נרחבת.
הפורום הוקם במטרה ליצור במה רחבה לקיום שיח בין-מגזרי ובין-תחומי בנושאים של עיר ועירוניות. במה זו תתרום לקידום עירוניות מקיימת בחברה הישראלית, כחלק מהשיח הבינלאומי.

מטרות הפורום:
– לגבש תפישה של עירוניות ישראלית מגוונת, הוגנת ובת-קיימא, המותאמת לאופי, לגודל, למיקום, להיסטוריה, לצרכים ולאתגרים הייחודיים המקומיים, האזוריים והלאומיים, המשתנים על פני זמן.
– לקדם פיתוח עירוני המתבסס על ידע מתקדם המצטבר בארץ ובעולם, בראייה בין-תחומית ובין-מגזרית, תוך הפצתו בקרב בעלי עניין המעורבים בניהול העיר והנהנים ממנה.
– לפעול לקידום השתתפות התושבים והשתלבותם בתכנון ובעשייה העירונית.
– לעודד שותפויות בין משרדים, רשויות, מוסדות, ארגונים וגופים – ציבוריים, פרטיים, אקדמיים ועסקיים, על מנת לקדם אותן ליישום ברמה המקומית.

הצטרפו לרשימת התפוצה: http://goo.gl/forms/MlWEHY4NgWUjbeDb2

מידע על הפורום בקישור הבא: 

קישור לדף האוהדים

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: