יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

קורס דיגיטלי אינטראקטיבי קצר לליווי כניסה לתפקיד עבור נבחרי ציבור ברשויות המקומיות. הקורס נכתב על ידי עודד סטקלוב ומיכל זהב מפעם מעלה אדומים. מצורף קישור 

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: