יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

במועצת העיר


תנו הזדמנות לכל ילד בכפר סבא להגיע למחשב

ענת קלומל, חברת מועצת העיר מסיעת תפו"ח ודוקטורנטית למידענות בשלבי הסיום, פועלת למען "זמן מחשב" שווה לכל תלמיד בכפר סבא פגועה מהסרת הנושא משולחן המועצה בשבוע שעבר , ללא תשובה ראויה, בטענה שלכל ילדי כפר סבא כבר יש גישה למחשבים, גם בשכונות.

כמרצה באקדמיה ובכנסים בינלאומיים בתחום המידע היא חברה גם בוועדת ההיגוי של כנס מידע 2014 שיתקיים במלון הילטון הבוחנת את המגמות בעולם הדיגיטלי, מרצה למידענות ומודיעין תחרותי במוסדות אקדמיים נושא התקשוב : “קידום הנוער למקצועות העתיד בוער בעצמותיי ואפעל לקדמו גם מהאופוזיציה”.

איננו יכולים להתעלם מחדירתה של טכנולוגיית המידע לחיינו ועל הצורך במיומניות דיגטליות ושליטה מושכלת במחשבים כדי לקחת חלק פעיל בחברת המידע והידע. אתגרי מערכת החינוך היא יצירת סביבות למידה מתאימות ומתוקשבות. ענת קלומל, חברת המועצה מסיעת תפו"ח, מזכירה לכולם שראש הממשלה בנימין נתניהו הגה את הסיסמה "מחשב לכל ילד" עוד בשנת 1997, "אני אומרת שצריך לאפשר "זמן מחשב" שווה בבית ספר לכל התלמידים.

תקציב עיריית כפר סבא 2014

בבדיקת תקציב העירייה החדש לשנת 2014 גיליתי כי התיכונים מתוקצבים בצורה שונה בכל מיני היבטים, אך בתחום המחשוב כל התיכונים מתוקצבים בסכום דומה כ – 95,000 ש"ח לכל אחד. אך לא הבנתי מדוע כל בתי הספר מתוקצבים בסכום שווה, כאשר מספר התלמידים אינו שווה” כאמור קלומל העלתה את הנושא בשאילתה לראש העיר שנענתה בתשובה הלקונית במועצת העיר בנושא בישיבה האחרונה כי עיריית כפר סבא מתקשבת כבר את כל בתי הספר. "תשובה זו לא מספקת אותי ואפילו מזלזלת בשאילתא שמעלה חברת מועצה ואין זה משנה אם אני באופוזציה או בקואליציה. כמי שמאמינה כי הצורך בתקשוב הוא חיוני לתלמידים והוראת המחשבים כיום כוללת לימוד יישומי אופיס, אוריינות מידע וחיפושי מידע, מיומנויות בסיסיות כיום הנדרשות להשתלבות בעולם העבודה” קלומל מוסיפה על ההתקדמות בנושא בעולם "אני מרצה במוסדות אקדמים בתחום המידענות והמודיעין עסקי תחרותי בחוג למנהל עסקים ומפתחת קורס מתוקשב (למידה מרחוק) עבור סטודנטים בתואר ראשון. כל יום אני רואה ומלמדת את ראשי הארגונים שמעונינים בהתקדמות בטכנולוגיות מידע ולמידה בארץ ובעולם.

אני מאמינה כי העיר שלי , כפר סבא, צריכה להיות מובילה בתחום ומתוקצבת בצורה נכונה ומותאמת. אני רוצה להיות בטוחה כי בעיר כפר סבא קיימת הלימה בין מספר התלמידים בכפר סבא לבין מספר עמדות המחשב ו"זמן המחשב" שהם זוכים לו בבית ספר באופן שווה לכל מוסדות הלימוד בעיר כפר סבא.”

מחקר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת

במחקר שנערך במסגרת מרכז המחקר והמידע של הכנסת הוצג כי משרד החינוך פרסם בסוף שנת 1993 תוכנית אב יישומית למחשוב מערכת החינוך. מטרת התוכנית היתה להביא לכך שתהיה עמדת מחשב לכל עשרה תלמידים בבתי הספר ועמדה לכל גן ילדים. בשנת 2000 הוחלט להפעיל שאת שלב ב' של התוכנית, שבו בחלק מבתי הספר יוצב מחשב לכל חמישה תלמדים. כחברת מועצת העיר כפר סבא אני רוצה לדעת היכן כפר סבא נמצאת בסטטיסטיקה הארצית. בין רשויות מקומיות בישראל קיימים עדיין פערים ניכרים מאוד ברמת המחשוב בבתי-הספר. בבתי הספר בישראל יש מחשב אחד לכל 12.7 תלמידים בממוצע. לעומת זאת מספר התלמידים הממוצע לעמדת מחשב, ברשויות המקומיות שבהן רמת המחשוב היא הירודה ביותר מספר עמדות המחשב נעמד ל 32.4 תלמידים למחשב בשנת 2010, לעומת 36.5 בשנת 2009), ויתכן שבמהלך השנים מתחילה מגמה של צמצום פערים מסוים. מספר מחקרים בין-לאומיים שנערכו בעשור האחרון הצביעו על פער ניכר בין רמת המחשוב בבתי-הספר בישראל לבין רמת המחשוב במדינות אחרות, כגון המדינות החברות בארגון ה-OECD או מדינות האיחוד האירופי. קלומל טוענת שהיא מאמינה כי לכפר סבא פוטנציאל להוביל את מדינת ישראל בעולם התקשוב והיא תפעל ליצור את סביבת הלמידה המתאימה למאה העשרים ואחת.

בישיבת מועצת העיר הסברתי כי אני מעוניינת לקבל את הנתונים אודות מספר התלמידים בכל בית ספר ומספר המחשבים בו וכן הזמן בו כל תלמיד בממוצע זוכה לעבודה בעמדת מחשב. בסיעת תפו"ח חברי המועצה יובל לוי ואלי כהן תומכים בי בבקשתי לבדיקת "זמן מחשב" לו זוכים התלמידים בעיר כפר סבא. כאשר אקבל את הנתונים המתאימים אני אמשיך לחפש את הפתרונות לפיתוח התקשוב במוסדות החינוך בכפר סבא ולא אשקוט על שמריי בתחום זה. זהו סוג של חזון חינוכי שלי עוד מהיותי מורה בתיכון בשנות העשריים לחיי והוא לאפשר לתלמידים שוויון הזדמנויות לידע, נגישות למידע ואוריינות דיגיטלית.

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: