יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

אסון מירון מצטרף לשרשרת אירועים לאומיים-טראומתיים, שבוודאי יותירו פצעים וצלקות חברתיות לדורי דורות.  מרגע היוודע על האירוע, עולים ונשמעים קולות המהדהדים, שכבר ב־2008 התריע מבקר המדינה על קיומם של כשלים במערך כיבוי האש ובדרכי המילוט באתר, המהווים סכנה לציבור, ואין לכך התייחסות נאותה מצד ההקדשים האחראים לכאורה.
להקדיש זמן ומחשבה לאיתור כשלים התנהלותיים
ככל שהדברים מתבהרים, ניכר ששורש הבעיה נעוץ בהעדרו של גורם ריכוזי, שאמור לנהל באופן אינטגרטיבי את כל ההכנות והפעילויות בזמן אמת. על מנת שזה יוכל למלא את תפקידו בצורה נאותה, הוא נדרש למלוא הסמכויות, ובהתאם לכך הוא מחויב במלוא באחריות. בשעה שכל הנוגעים בדבר כבר עסוקים בהכנת כתבי הגנה לטיהור "שמם הטוב", מין הראוי שכל אדם, באשר הוא, יקדיש זמן מחשבה (ולא רק באופן חד-פעמי) לחשבון נפש, כשבכותרת מתנוססת השאלה: "איפה ניתן להצביע בסביבתנו הקרובה על כשל התנהלותי, מחדל או מפגע שחייבים לטפל בהם?" ככל שיעלו דברים, יש להתריע עליהם, ויפה שעה אחת קודם.

במציאות היומיומית, הרי שכולנו משתייכים או קשורים לארגון ציבורי, עסקי או לעמותה כלשהי, כעובדים מטעמם, כספקים, כלקוחות או כמתנדבים. ארגונים אלה מונעים מכוח חזון ואסטרטגיה, המותמרים ומתורגמים לקובצי נהלים בכל רמות הארגון. כל זאת נעשה ביוזמת 'מנהיגות הארגון', שבדרך זו משתיתה סדר ארגוני, תוך אבטחת האיכות ומזעור הסיכונים. סוגיית הנהלים, בהיותם כלי עבודה ארגוני מרוכזים ומנוהלים  על-ידי גורם בארגון שבדרך כלל משתייך לתחום האיכות או ניהול הידע .

האינטגרטור שמסנכרן את הפעילות והנהלים שיוצרים את הסדר

בתרשים הבא מתוארת פריסה של אותה מסגרת ארגונית, הקשורה, בין היתר, לתחום ניהול הידע ולתחום הנהלים בארגון. על אף שקיימת פעילות מפוצלת לטיפול בנהלים (כל פונקציה בתחומה) קיים בכל זאת גורם מאחד, שמוסמך ואחראי מטעם הארגון על הטיפול הכולל במערך הנהלים הארגוני.

https://theiia.org.il/wp-content/uploads/2018/01/1.jpg
A Basic Knowledge management framework

אסון מירון הוא דוגמה לאי יישום נהלים, אי סדר וכאוס שנוצר. תקלות מסוג אלו יכולים להימנע אם בארגון עובדים על נהלים ומרעננים אותם כל פעם מחדש. פיתוח נהלים ארגוניים מצריכה הבנה בתהליכים מקצועיים, ניתוח ממשקים בין גורמים שונים וניתוח התוצאות של העבודה.

בקורס פיתוח נהלים לארגונים בצמיחה וגם לארגונים ותיקים מכשירים עובדים לפיתוח וכתיבה של נהלים ארגוניים.

הכותב: דן סולומון, יועץ ארגוני ומומחה לכתיבת נהלים
עוסק מזה כשני עשורים באפיון, כתיבה והטמעה של מערכות נהלים ארגוניות וייצוג מידע חזותי למטרות לימודיות, שיווקיות ופרסומיות.
בהיותו גם יועץ ארגוני מוסמך, דן מנחה ומוביל תהליכי שינוי וחדשנות ביסודיות ובשיטתיות, תוך גילוי הרגישות המתבקשת כלפי הפרט, הקבוצה והארגון.
בעל תואר שני במשאבי טבע וסביבה (אונ' חיפה); תואר ראשון בניהול מערכות לוגיסטיות/כלכלה (אונ' בר-אילן) ולימודי הנדסאות (בסמ"ת-חיפה).

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: