יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

מודיעין עסקי תחרותי הינו איסוף וניתוח של מידע על חברות, שווקים ואנשים הפועלים בתחום, אשר מאפשרים לדרגים הגבוהים לקבל החלטות עסקיות טובות יותר ולספק פתרונות לסוגיות ספציפיות. מודיעין עסקי אינו בהכרח ריגול, אלא איסוף מידע רלוונטי לשיפור היכולת לקבל החלטות משמעותיות.

השימוש במודיעין עסקי מסייע לאיסוף מידע על המתחרים:  איסוף מידע על שירותים ומוצרים, תהליכי עבודה, מחירים, קהל, תרבות ארגונית, בעלי תפקידים בכירים, אסטרטגיות שיווק ופרסום בהווה ובעתיד, תקציבים, עובדים, תוכניות עסקיות ומצגות.

מודיעין עסקי מסייע בבדיקת שותפים עסקיים עתידיים: בדיקת יזמים של סטארטאפ לפני כניסה להשקעה, שותפים עסקיים לפני חתימה על הסכם מייסדים או הקמת עסק משותף.

מודיעין עסקי מסייע בבדיקת סביבת המתחרים: שיתופי פעולה, רכישות, עמידות כלכלית (הלוואות, ספקים, חובות)

מודיעין עסקי מסייע בהכנה למכרזים: איסוף מודיעין להערכת הצעות מתחרים (מחיר, זמנים לביצוע, היקף עבודה ועוד)

בדיקת ביצוע עבירה או פעולה לא מוסרית: מתן שוחד כדי לזכות במכרז, חשיפת שחיתות ועוד.

מודיעין עסקי הוא כלי מינוף למשא ומתן: חשיפת המחיר שהצד השני מוכן לשלם/לקבל עוד לפני ניהול המשא ומתן עצמו, חשיפה ששותף עסקי או עובד מעל בכספים/רימה/השמיץ וכו'.

מודיעין עסקי יכול לסייע במצבים רבים בעולם העסקי. המשמעות של שימוש במודיעין עסקי הינה יתרון משמעותי למזמין השירות, שהרי ידע הוא כוח, ובייחוד כשמתקבל בזמן הנכון וממקורות אמינים. 

המלצה לפתח פונקציה של מודיעין עסקי תחרותי

ארגונים עסקיים מתמודדים עם מציאות עסקית מורכבת הכרוכה בשינוים רבים ותכופים. הסביבה העסקית מתאפיינת בתחרותיות עזה ואגרסיבית, הן מצד מתחרים קיימים המבקשים להגדיל את נתח השוק שלהם והן מצד מתחרים חדשים פוטנציאלים המבקשים לחדור לשוק. ובכן על מנת להתאים את החברה לסביבה העסקית המשתנה על החברות לעמוד בקצב השינויים, להגיב במהירות לצעדי המתחרים ולנסות לחזות את צעדיהם הבאים. על החברות לנטר את המתרחש בסביבה העסקית ולקבל על סמך תוצאות הניטור החלטות אסטרטגיות, טקטיות וביצועיות. ניטור הסביבה העסקית (החיצוני למתרחש בארגון) שמטרתו השגת מטרות בטווח הקצר האורך ועוסק במתן פתרונות יומיומיים כגון: איסוף מידע על פעולות עכשוויות של מתחרים, איתור שותפים ובעכבות כך לקבל החלטות על דרכי פעולה כדאיות יותר.

פונקציית מודיעין העסקי תחרותי מספקת כלים אסטרטגים המאפשרים להנהלת הארגון להכיר טוב יותר את הסביבה העסקית בה פועל הארגון, למפות את האיומים כגון טכנולוגיות חדשות, מוצרים תחליפים, רגולציה חקיקה וכו, לנתח את הסיכונים, ולקבל החלטות נכונות בכדי לשפר את הביצועים כך שהארגון לא רק ישרוד, אלא גם ייצמח ויתפתח ובכך להשיג יתרונות.

פיתוח מערכת איסוף מודיעין עיקרי דומה מאוד לחיזור. תכנית האיסוף מגדירה מי עושה מה מתי ואיך הוא משתנה ומתעדכן ביחס לשינויים, זה דורש תכנון- מקצועיות, פרו-פעילות, סבלנות, תחקרי פיתוח וניתוח של תמונת מודיעין מעודכנת. ברוב המקרים המידע שאתה מחפש כבר קיים בשטח עצמה והוא לא בהכרח מחוץ לה.

ישנם שלושה שלבים עיקריים בתכנית האיסוף:

  1. ליצור תמונת מודיעין ראשונית
  2. למצוא מה שחסר בתמונה
  3. למפות ולסדר לפי חשיבותם

ניהול נכון של התכנית תשיג ביעילות את מטרות מודיעין התחרותי ותמיכה ביעדים העסקים של הארגון.

ההמלצה היא לפתח בארגון עצמו פונקציה או ממונה מודיעין חחרותי שיהיה אחראי על תחום זה וירכז אותו. כלומר, יאתר את המידע הפנים ארגוני המצוי בארגון עצמו , יעבד אותו וייצר תמונת מודיעין וגם יבדוק מידע משלים במקורות חיצוניים וישתמש במידענות עסקית. 

המידענות מאפשרת הרחבת מקורות המידע, והבנת התמונה המודיעינית או למעשה הבנת השוק התחרותי בצורה טובה יותר המסייעת לארגון עצמו לשמור על יתרון תחרותי בר-קיימא ותשואות מעל הממוצע. 

פעילות ספורדית של מודיעין תחרותי גורמת לפספוס הזדמנויות או אי תשומת לב לאיומים העלולים לפגוע בארגון עצמו. 

הרצאה של ענת קלומל בנושא: מודיעין עסקי תחרותי באקדמיה, מתוך כנס מודיעין תחרותי 20 שנה לפימ"ת 27.11.2012.  . אוחזר ב- 4.7.17    קישור מקוצר:   https://goo.gl/kSc5fR

תקציר זה נכתב לאחר כנס מודיעין תחרותי במסגרת פימ"ת בשנת 2012

מודיעין מוקדם לפני שיהיה מאוחר

הכנס השנתי למודיעין תחרותי ה – (CI)201227 – 29 בנובמבר 2012

מלון דן-פנורמה, תל-אביב   בהשתתפות מרצה אורח מארצות-הברית :

Dr. Benjamin Giladמומחה בעל שם עולמי בתחום המודיעין התחרותי ומשחקי מלחמה ושותף ב- Fuld-Gilad-Herring Academy of CI

ארועי הכנס

קישור לאירוע בפייסבוק ותקצור ההרצאות על ידי ענת קלומל

יום ג',  27.11.2012מפגש מנהלים, על ארוחת בוקר,  08:30 – 14:30 , מלון דן-פנורמה·        

מודיעין תחרותי כבסיס להתמודדות על עתיד החברהיום ד',  28.11.2012

סדנא, 09:00 – 18:00, מכון היצוא·        

משחקי מלחמה –  ככלי מרכזי לניהול אסטרטגי וקבלת החלטות

יום ה',  29.11.2012פגישות אחד על אחד 09:00 – 18:00,

מכון היצוא·  מתייעצים בנושא מודיעין עסקילפרטים והרשמה:המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי טל': ,03-5142867/845/819 פקס: 03-5142984, cohen@export.gov.il           4מודיעין מוקדם לפני שיהיה מאוחרהכנס השנתי למודיעין תחרותי (CI)2012                        

מפגש מנהלים בנושא: מודיעין תחרותי כבסיס להתמודדות עלעתיד החברהיום ג', 27 בנובמבר 2012, בין השעות 08:30 – 14:30מלון דן-פנורמה, תל-אביב  

המנהל בבואו לבצע תהליכי תכנון וקבלת החלטות נתקל באתגרים כגון פעולה בתנאי אי-וודאות, סביבה תחרותית המשתנה במהירות, גודש מידע המחייב סינון והפיכתו לידע זמין ורלוונטי.

יש הטוענים כי כישלונה של Nokia נבע מהסתנוורותה מההצלחה.

יש המוסיפים כי כישלונה של IBM נבע מחוסר יכולתה לקרוא את מפת האיומים בזמן.·         

כיצד מבטיחים את עתיד החברה ?·         

מה הכלים העומדים לרשות המנהל לקבלת ההחלטות הנכונות ?·         

כיצד מסייע המודיעין התחרותי להתמודד עם מציאות מורכבת ובתנאי משבר כלכלי ? 

בכנס ישתתף מרצה אורח מארצות-הברית :Dr. Benjamin Gilad מומחה בעל שם עולמי בתחום המודיעין התחרותי ומשחקי מלחמה,מייסד ושותף ב- Fuld-Gilad-Herring Academy of CI ובהשתתפות: מר יעקב פרי, עד לאחרונה יו"ר בנק המזרחי ולשעבר  יו"ר סלקום·       

פרופ' (אלוף במיל.) יצחק בן ישראל·      

 ד"ר יניב לויתן, מומחה לאסטרטגיה ולשיווק דיגיטלי·       

ד"ר שי הרשקוביץ, סמנכ"ל מחקר ואסטרטגיה, חברת לינקס·      

 מנהלים בכירים מהתעשייה

בתכנית:

09:30 -08:30ארוחת-בוקר, התכנסות והרשמה
09:45- 09:30דברי ברכה:מר יורם סנדר, יו"ר פימ"ת ומנהל התכנון האסטרטגי והמודיעין,  אלישראמר עופר זקס, מנכ"ל המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בין-לאומיKEYNOTE SPEAKER
09:45-10:30Strategy without intelligence, intelligence without strategyDr. Benjamin Gilad
11:15- 10:30   המודיעין ככלי להתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנהפרופ' (אלוף במיל.) יצחק בין ישראל
12:00- 11:15המודיעין התחרותי – אבן יסוד לקבלת החלטות – מבט המנהליםמנחה: מר יורם סנדר, מנהל התכנון האסטרטגי והמודיעין, אלישראבהשתתפות:מר יעקב פרי, עד לאחרונה יו"ר בנק המזרחי ולשעבר יו"ר סלקום וראש השב"כ
12:30 -12:00הפסקת קפה וכיבוד קל
13:00 -12:3014:00- 13:00      משחקי מלחמה עסקיים – הניסיון הישראלי
ד"ר שי הרשקוביץ, סמנכ"ל מחקר ואסטרטגיה, חברת לינקס מודיעין תחרותי לאן ? יישומים וכוונים חדשים –
פנל מנחה: מר אבנר ברנע, מומחה למודיעין תחרותי ואסטרטגיה
בהשתתפות:עופר שמואלי- מנהל תכנון אסטרטגיה ומחקר שווקים- רפא"למערכות לחימה מתקדמות.
צחי רייך, מוביל מחקר ומודיעין תחרותי- אי.די.איי טכנולוגיות
אסף ג'יבליק – מנהל מודיעין תחרותי – לוג'יק תעשיות
ענת קלומל, מנכ"לית חברת בר אוריין
14:30- 14:0014:30שיווק דיגיטלי ומודיעין תחרותיד"ר יניב לויתן, מומחה לאסטרטגיה ולשיווק דיגיטלידברי סכום

מודיעין מוקדם לפני שיהיה מאוחרהכנס השנתי למודיעין תחרותי (CI)

Workshop: Business War Gaming 

סדנא: משחקי מלחמה –ככלי מרכזי לניהול אסטרטגי וקבלת החלטות

יום ד', 28 בנובמבר 2012, בין השעות 09:00 – 18:00מכון היצוא, רחוב המרד 29 (בית התעשייה, קומה 5) , תל-אביב  'משחקי מלחמה עסקיים' הינו תחום ידע הבולט מבין שלל הגישות והשיטות התומכות והמאפשרות חשיבה אסטרטגיתבתנאי אי-וודאות.תחום משחקי מלחמה מהווה נקודת מפגש של מספר גישות המציעות סדר ושיטה בכל האמור לקבלת החלטות בתנאי אי-וודאות, זאת על בסיס תובנות המבוססות על מידע מודיעיני מוזרם וצפיית התפתחויות עתידיות בסביבה האסטרטגית. משחקי מלחמה עסקיים מהם?שיטת חשיבה ולימוד שתכליתה לפתח תובנות אסטרטגיות ואופרטיביות התומכות בקבלת החלטות בתנאי אי-וודאות. זאת, באמצעות דיון מושכל בהתפתחויות עתידיות ובמשמעויות הטמונות בהן לארגון.מטרת הסדנא:תרגול הדרך היעילה לניתוח תהליכים אשר יאפשרו למשתתפים להעריך את תגובת המתחרים למהלכים אסטרטגייםשל החברה שלהם. (מהלכים כגון: השקת מוצר חדש, כניסה לשוק חדש, חשיפה לשינויים אסטרטגיים בשוק וכו').מתודולוגיה:הסדנא תכלול הרצאות פרונטאליות, ניתוחי אירוע ודיון בקבוצותניתוח האירוע יהיה מטעם- Harvard’s Strategy library

למי מיועדת הסדנא:            

הסדנא מיועדת למנהלים בחברה מכל הדרגים. אין צורך בידע מוקדם. יש צורך בפתיחות מחשבתית, הבנה עסקית, חושים בריאים וסקרנות.ד"ר בן גלעד מציין שהתכונה והיכולת החשובה ביותר הנדרשת ע"מ לעסוק במשחקי מלחמה נקראת – ToM -מה מסתתר מאחורי המונח הזה? תשובה לכך תינתן במהלך הסדנא.תכנית הסדנא:

Registration08:30 – 09:00
Introduction: Yoram SenderChairman of FIMAT and Director of Strategic Planning and CI, ELISRA 09:00 – 09:10
Foundation: What is a war game? How is a war game structured? What are the types of war games to be played? What is ToM? Prof. Gilad lays the foundation behind every war game, and the skill that makes the difference in it. 09:10 – 09:30
Analytical frameworks. In this segment Prof. Gilad teaches the three basic frameworks used in all his war games to predict competitors’ moves and countermoves: industry structural analysis, competitor assessment and blind spots methodology. He then covers briefly the foundation of effective strategy and the role it plays in war games. 09:30 – 11:30
Break11:30 – 11:45
Case study. The case study is about an entry into a market by a new company. The war game is played by the new entrant. Participants are given assignments as the incumbents in this market, and work in teams on preparing competitive assessments based on the three frameworks above and 4 assessments questions to be answered by each team. They need to come back and make specific predictions of competitive response by the companies they role play and justify the prediction with their analysis. Next, they make strategic recommendations to the “client” – the new entrant – based on their analysis. 11:45 – 14:00
Lunch14:00 – 15:00
Presentations. Teams present their analysis and get instant feedback from Gilad. 15:00 – 17:00
“Something to take home”: Tips, tricks, information guidelines are given by Gilad based on his experience17:00 – 18:00

דמי השתתפות בסדנא:   350  ₪ לחברי מכון היצוא   425 ₪  לחברי פימ"ת                                    550 ₪ לשאינם חברים לתשומת לב: משתתף הנרשם לכנס + סדנא זכאי להנחה של 10% מעלות הסדנא·      חבר פימ"ת הנרשם לכנס + סדנא יקבל את הסדנא בעלות מחיר חבר מכון        (350 ₪ בלבד)הרשמה:המרכז ללימודי יצוא וסחר בין-לאומי, טל: 03-5142867/845/819 ,פקס: 03-5142984.

Dr. Benjamin Gilad

Benjamin Gilad is a former Associate Professor of Strategy at Rutgers School of Management, author of over 60 articles and nine books, including Business Blindspots (Irwin, 1994), Early Warning (Amacom, 2003) and Business War Games (Career Press, 2009). He is currently the Chairman of war gaming consultancy The Academy of Competitive Intelligence, Inc., (www.giladwargames.com) and President of the global leader in competitive intelligence training, The Fuld-Gilad-Herring Academy of Competitive Intelligence (www.academyci.com). His clients span market leaders in Pharma, energy, consumer products, food companies, high tech manufacturing, software, insurance, and service Fortune 500s. Ben is the winner of the highest Meritorious Award from the Strategic and Competitive Intelligence Professionals Association (SCIP). If you are interested in speeches, war games or executive education he can be contacted at: ben@giladwargames.com.

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: