יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

הרשת געשה בעקבות פרסום דו"ח המל"ל (המטה לביטחון לאומי) להתמודדות עם מגפת הקורונה שכלל רק 23 גברים בלי נשים ובלי ערבים. אין כל זכר למומחה מתחום הטיפול או הרפואה , או מומחה מתחום ההון האנושי.

מועצת נשים לביטחון אזרחי הוקמה על מנת לבנות מערך מנהיגותי שיפעל לגיבוש מדיניות אזרחית עבור כלל חלקי האוכלוסיה החיה במדינת ישראל, וזאת תוך חתירה לשינוי מערכתי ותפיסתי באופן הקצאת המשאבים המיועדים לכל אחת מן הקבוצות המרכיבות אותה, ומתוך שמירה על שוויון מוחלט ומתן מענה לצרכים המיוחדים של כל אחת ואחת מהן.

בנייר העמדה זה היו שותפות עשרות נשים בעלות תפקידים בשונים לרוב נבחרות ציבור ברשויות המקומיות. יוזמת הדו"ח נעשתה על ידי ד"ר מזל שאול, עמותת כ"ן יוזמת המועצה וחברות המנ"לא.

שותפות לכתיבת הדו"ח גם חברות הנהלת איגוד נבחרות ברשויות המקומיות בישראל. קישור לקבוצת הפייסבוק.

משבר הקורונה, חסר התקדים בעוצמתו ובהיקפו, גייס באופן טבעי, לכאורה, את מערכות הבריאות
והביטחון להוביל את ניהול המשבר ולתת מענה קריטי ומיידי. עם סיומו של שבוע הזיכרון ויום
העצמאות יעברו החברה והמשק הישראליים לשלב יישום ״אסטרטגיית היציאה״. מעבר זה מאפשר
באורח סמלי ומעשי לייצר סדר יום חדש הנשען על תשתיות ניהול אזרחיות שוויוניות.
נקודת המעבר מהווה הזדמנות לתיקון עקרוני של נקודת תורפה מטרידה בניהול המשבר מיומו
הראשון – תת ייצוג של אוכלוסיית הנשים בניהול והובלת האיום הרב תחומי שהביאה איתה
הקורונה.

הטמעת הפרספקטיבה הייחודית של נשים היא תביעה לגיטימית של למעלה ממחצית
האוכלוסייה וסוגיה אסטרטגית העשויה לשקף את התהליכים ואת אופי המחירים שכולנו כחברה
נתמודד איתם בשנים הקרובות. נקודת המבט והמעורבות של נשים במצבי מלחמה, אסון ושינוי,
והתובנות שנשים מביאות אל שולחן הדיונים, מהוות תשתית של החוסן הכלכלי, הביטחוני, החברתי
והאזרחי של החברה. התפקידים שממלאות נשים לאורך כל ימות השנה מאפשרים להן לבחון סוגיות
אסטרטגיות ויישומיות מנקודת מבט ייחודית להן.
העדר נשים מעמדות הייעוץ, הניהול, ההובלה והתכלול של המשבר, הובילו להקמתה של "מועצת
נשים לביטחון אזרחי" (מנל"א). המועצה היא שולחן הדיונים אליו מובאים הקולות של מגוון
הקבוצות הקיימות בחברה הישראלית. פסיפס היכולות, הצרכים, העמדות והאיכויות של הנשים
המנהלות את חיי היומיום במצבי שיגרה וקיצון בחברה הישראלית. חילוניות, חרדיות, דתיות,
ערביות, פליטות ונציגות נוספות של קבוצות שקופות בחברה.

מנל"א הוקמה ביוזמת עמותת כ"ן וד"ר מזל שאול, מנכ"לית העמותה, בשיתוף עם נשות מקצוע
מובילות בתחומן העוסקות בניהול מערכות אזרחיות מורכבות, נציגות ציבור מהשלטון המקומי
ומהזירה הפוליטית הארצית, אקטיביסטיות מארגוני החברה האזרחית, מומחיות מהאקדמיה
ובכירות בשירות הציבורי.
דו"ח המועצה כולל מודל אסטרטגי לניהול המשבר, רציונל והמלצות לשלב יישום "אסטרטגיית
היציאה". מנל״א גיבשה תכנית אסטרטגית רחבה הכוללת ראיה רב תחומית מגדרית והמלצות לטווח
הרחוק. הפרק הדן ב"אסטרטגיית היציאה" הוא הראשון מתוך שורה של פרקים צופי עתיד הבוחנים
ומנתחים החלטות, מהלכים וסיכונים בלתי צפויים שהשלכותיהם ישרטטו את תמונת העתיד
המשותפת של כולנו. הפרקים הדנים באיומי והזדמנויות העתיד, וההמלצות המלוות אותם, יוצגו
במועד נוסף.

הדו"ח משקף 8 אתגרים אסטרטגיים שביכולתם לצמצם את טווח הטעויות והסכנות הכרוכים
בניהול שלבי המשבר מנקודת המבט הייחודית הנשית:
1 .בחינה מערכתית של סוגיות הליבה האזרחיות בראייה מגדרית ורב תחומית;
2 .זיהוי קישורים ויחסי גומלין מורכבים בין אתגרים ומערכות הניהול והיישום;
3 .זיהוי וניהול סיכונים בלתי צפויים מנקודת מבט מתכללת של הקבוצות השונות בחברה
במציאות משברית משתנה;
4 .גיבוש של שפת הסברה וקשר עם הציבור המבטאת את מגוון התרבויות הקיימות בחברה
הישראלית;
5 .זיהוי הזדמנויות חד פעמיות במשבר לטובת קידום צמיחה וחדשנות המאפשרת צמיחה של
כלכלה שוויונית;
6 .קידום שיתופי פעולה רב תחומיים, וחוצי דיסציפלינות ומגזרים;
7 .מינוף המשבר לתיקון מערכות היחסים בין הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ייצוג הולם
ושיוויוני של כלל הקבוצות;
8 .תכלול תהליכי שינוי רשתיים.

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: