יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

עיריית הרצליה
אגף תנו"ס (תרבות, נוער וספורט) / אגף החינוך
דרושים: עובדים למערכת הספריות בהרצליה
תיאור התפקיד: מתן שירותי ספריה
במגוון תפקידים
בספריה העירונית/סניפים/ספריות בתי ספר
דרישות התפקיד:
תנאי סף:
תואר אקדמי מושלם
*
אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים
אקדמאיים מחו"ל
או
סיום בהצלחה לימודי תעודה אקדמית בתחום הספרנות או המידענות
חובת הצגת אישור על היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין
במוסדות מסוימים, תשס"א 2001
כישורים ודרישות נוספות:
תואר בתחום המידענות/ספרנות ו/או תעודת ספרן/מידען מורשה – יתרון
ניסיון בעבודה ספרנית – יתרון
הכרת תוכנה לניהול ספריות – יתרון
הכרת תוכנות אופיס, יכולת למידה מהירה של תוכנות חדשות
הכרת הספרות היפה, ספרות העיון וכתבי העת היוצאים לאור בארץ ובעולם
שליטה מושלמת בשפה העברית, ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה
יכולת עבודה עצמאית ובצוות
יחסי אנוש טובים
דרוג ודרגה: בהתאם להשכלת המועמד/ת
*
רשאי להגיש מועמדות
מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות (לעניין תואר אקדמי מושלם ומוכר)
:
א. תעודת סמיכות לרבנות  ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל
ב.  אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  18
מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.
ג. הנדסאים/טכנאים מוסמכים,
בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים
ובכפוף לחוזרי מנכ"ל 1 / 2014 7/2016

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: