יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

השתלמות ייחודית זו מכינה את הלומדים בה לעבודה בעיר העתיד והצרכים הנדרשים מהעובדים המתמודדים עם טרנספורמציה של הערים. השתלמות זו הופכת את העובדים ליוזמים של השינויים ושל הפרויקטים ההופכים את העיר לעיר עתיד חכמה יותר מההווה.

עיר חכמה משנה את תפיסת העובד, מעמדו ומאפייני העסקתו.

מטרת הסדנה:  להקנות ללומד כלים להיכרות עם השינויים שמחוללות הערים החכמות

קהל ידע:עובדי עירייה ומועצות מקומיות וועד רשויות מקומיות

היקף: סדנה בהיקף 40 שעות  ב – 10 מפגשים

מרכזת מקצועית: ד"ר ענת קלומל-צוייג 

*מרצים אורחים (בהתאמה): ד"ר גלית בן ישראל, ד"ר אמיר ברנע, נב גל ועוד.   

נושאי הקורס:

  • מסעות בערים חכמות
  • גלובליזציה והערים
  • כלים לאיתור מידע על ערים חכמות
  • העובד והעיר החכמה
  • Social Street
  • יזמות של עובדים
  • ניתוח העיר העכשיוית מול העיר העתידית
  • תכנון פרוייקט עיר חכמה – היכרות עם טכנולוגיות
  • הכנת תוכנית לפרוייקט עיר חכמה

מסלולי הכשרה מתקדמים

מאמרים נוספים: