יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

מאגר חברות

מאגר מידע טכנולוגיות לרשויות מקומיות

הצטרפות לפורטל ערים חכמות

אנו מזמינים חברות המספקות פתרונות טכנולוגיים לרשויות מקומיות לפרסם בפורטל "יוצרים ערים חכמות בישראל" פורטל זה