יוצרים ערים חכמות בישראל - מידע ודאטה בקבלת החלטות

תפיסת חדשנות

תוצרים מידענים מתקדמים

תוצרים מידעניים מתקדמים הכתבה פורסמה במוסף הארץ "כשהטכנולוגיה פוגשת מידע" עבור כנס מידע 2011  הפוסט גם