ספרנים בספרייה ציבורית

עיריית הרצליה – אגף תנו"ס (תרבות, נוער וספורט) / אגף החינוך דרושים: עובדים למערכת הספריות בהרצליה תיאור התפקיד: מתן שירותי ספריה במגוון תפקידים בספריה העירונית/סניפים/ספריות בתי ספר דרישות התפקיד: תנאי סף: • תואר אקדמי מושלם * אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל או סיום בהצלחה לימודי תעודה אקדמית […]